Priser

Prislista 2023

Försäkringskassans tandvårds-system ser till att du får den form av rabatt du har rätt till och då blir det förstås billigare.


Undersökning upp till 1600 kr

(åtgärdsnummer 101, 341)


Tandhygienistbehandling, per besök upp till 2300 kr

(åtgärdsnummer 103, 342, 311)


Lättåtkomlig fyllning på framtand upp till 1500 kr

(åtgärdsnummer 701)


Stor fyllning långt bak i munnen upp till 2700 kr

(åtgärdsnummer 707)


Porslinskrona på egen tand (åtg 800)  7560 kr inklusive tekniker

Porslinskrona på implantatskruv (åtg 850)  11550 Kr inklusive tekniker


Rotfyllning upp till 7200 kr

(åtgärdsnummer 504, fyllning tillkommer)


Vid akutbesök tillkommer 500 kr


Observera att:  Dessa prisexempel är brutto, det vill säga 100% av kostnaden !!!

Högkostnadsskydd gäller för alla patienter som är anslutna till Försäkringskassan! Dessutom har vi alla ett tandvårdsbidrag på mellan 300 och 1200kronor.

Det betyder att vid varje besök justeras bruttokostnaden i förhållande till Försäkringskassans gällande regelverk. 

Detta leder  i sin tur  att det är i princip omöjligt att i förväg säga den exakta nettokostnaden för din behandling.Den nyfikne kan alltid gå in på Tandpriskollen och jämföra.